Yleissuunnitelman laatija valittu

Jokelan vanhaa tiilitehdasaluetta koskevan yleissuunnitelman tekoon on kiinnitetty yhdistyksen ja suunnittelijan keskeisellä sopimuksella 7.4.2004 arkkitehtitoimisto "Arkkitehdit Hannunkari & Mäkipaja".

Toimisto on ollut suunnittelemassa mm. Lahden Ankkuri -ranta-alueen vanhaa teollisuusmiljöötä osaksi Lahden uutta toiminta-aluetta.

Tiilitehdasalueen suunnitelman tulee olla valmis 1.9.2004 mennessä.

Pääsuunnittelijana toimii Veikko Mäkipaja. Suunnitteluryhmään kuuluvat lisäksi maisema-arkkitehti Petri Eurasto ja keraamikkoasiantuntija Kirsi Kivivirta. Suunnittelu aloitetaan välittömästi.