RAKENNUKSET

Rakennuksiin kohdistuvat toimenpiteet:

1. Ruokala
Rakennus on keskuksen toimisto, tarjoten henkilökunnalle työ-, tauko- ja sosiaalitilan. Rakennus kunnostetaan, mutta varsinaisia uusia rakenteita ei välttämättä tarvitse tehdä.

2. Verstas
Alakerrasta kehitetään työpaja/studio. Osa isoista ovista muutetaan ikkunoiksi valaistuksen parantamiseksi. Kellarissa on sauna ja yläkerrassa kaksi asuntoa, esim. talomiehelle ja kurssin vetäjälle.

3. Konehalli
Halli on toiminnan keskeinen yleistila. Maantasossa on ravintola/kahvila/vaihtuva näyttelytila. Toisessa kerroksessa opetustiloja sekä kirjasto nettipisteineen. Ullakko voidaan muuttaa majoitustilaksi tai muiden toimintojen laajentumisvaraksi. Toiminta vaatii keittiön ja pesutilojen rakentamisen, poistumistieportaita ja hissin. Välipohjissa olevia isoja aukkoja voidaan käyttää tilojen yhdistämisessä kerroksittain.

4. Uunirakennus ja kuivaamo
Rakennukset ovat kylmiä, joka rajoittaa niiden käyttöä. Kuivaamo tarjoaa paikat 2 x 16 vitriinille, joita voidaan hyödyntää näyttelytoiminnassa. Vitriineissä esitellään tehtaan toimintaa, kuivaamon teknistä ratkaisua (ovisysteemi, polttamattomat säilyneet tiilet yms.), tehtaan tuotteita. Toisaalta voidaan esitellä savenkäyttöä laajemminkin.

Tiiliuuni suojarakenteineen on erikoinen tila, joka voi olla osa näyttelytoimintaa tai toisaalta toimia paikkana installaatioille: ääni-/ valotaide, ym. Tiiliuunirakennus liittyy isojen ovien kautta keskeiseen ulkotilaan.

Uuni- ja kuivaamorakennuksiin rakennetaan lankkulattia sekä sähköistys (valaistus/muut toiminnan vaatimukset).

5. Varasto ja entinen käymälä
Vanhaan veturitalliin sijoitetaan puulämmitteinen keramiikkauuni. Muuten rakennus säilytetään varastokäytössä. Käymälä otetaan ulkotapahtumien käyttöön.

6. Uudisrakennukset
Tontille voidaan sijoittaa 1 kerroksisia vuokrattavia työpajaresidenssejä, joiden massoittelu noudattaa vanhojen ulkokuivaamoiden periaatteita.

7. Lastausramppi
Torin yhteydessä olevan rampin alueelle sijoitetaan kesäteatterinäyttämö/ ulkoesitystila. Katsomo sijoittuu torille. Esitystilan varasto on kuivaamossa ja pukeutumistilat lavan takana olevassa uudisrakennuksessa.

Toiminnan käynnistäminen alueella varikkotoimintaa häiritsemättä voisi olla seuraavanlainen:

Syksyn 2004 talkoot
Talkooväki raivaa tulevan pysäköintialueen toimintakentäksi ja siistii tontin kaakkoiskulman puuston. Alueella oleva katos kunnostetaan ja muutetaan alueen "informaatiotauluksi".

Seuraavia pienempiä toimia:
Alueella voidaan järjestää puulämmitteisen keramiikkauunin rakentamisen workshop. Uuni vanhaan veturitalliin. Talkoovoimin voidaan rakentaa lastausmontun päälle katos vanhojen ulkokuivaamoiden periaatteiden mukaisesti.

Tiilitehtaan alueen varsinaisen kehittämisen tulisi jatkua ainakin kolmella eri sektorilla:

a. kaavoitus, alueen ja sen ympäristön yhteen sovittaminen
b. rakennusten ja ulkoalueiden tarkempi suunnittelu ja kunnostaminen
c. uudisrakentaminen
d. toimintamallien ja toimintojen strateginen suunnittelu

Helsingissä 14.10.2004