SELOSTUS            14.10.2004

Yleissuunnitelmassa on tehtaan tontille ja sen liittymiselle ympäristöön haettu yleispiirteiset suuntaviivat. Lisäksi on tarkasteltu tämän keskeisen alueen toiminnallisia mahdollisuuksia. Lähtökohtana on luoda toimintakeskus, jossa paikallinen perinne ja kulttuuri voisi kohdata uusia laajempia ajatuksia. Rakennukset luovat uuden olohuoneen jokelalaisille ja tarjoavat tilat erilaisille kursseille ja workshopeille.

Tiilitehtaan aluetta on käsitelty oleellisena osana Jokelan keskustaa sekä porttina kohti muuta vanhaa teollisuusrakennetta ja uutta puutarhakaupunkia. On tärkeätä, että uunirakennuksen pääty kuuluu Jokelan tien miljööseen, eikä sen näkyvyyttä keskustan suuntaan peitetä tontin pohjoispuolen KTY-4 -tontin rakentamisella. Tontin läpi voidaan ohjata kevyen liikenteen yhteys eteläpuolen uuteen kaupunkirakenteeseen. Näin tehdasmiljöö tulee kiinteäksi ja keskeiseksi osaksi Jokelan julkista tilaa. KTY-4 -tontin rakentamisen oikealla ratkaisulla voidaan tätä vaikutusta vielä tehostaa.

Tehdastontin käytöksi on kaavailtu pienimuotoista esittely- ja koulutustoiminnan keskusta, joka voisi tarjota tilat opetusworkshoppeihin ja toisaalta valaista varsinkin saven teollisen käytön historiaa. Tärkeätä on saada syvä paikallinen perinne ja uutta luova toiminta kohtaamaan. Alueen monipuolisuutta voidaan lisätä uusilla residenssiasunnoilla, joita voidaan vuokrata luovan työn tekijöille.

Alueen selkärangan muodostaa tiilitehtaan akseli, joka kokoaa eri toiminnat ja paikat yhteen. Akseli valaistaan matalilla puisilla pollarivalaisimilla. Pinnoitteena asfaltti, johon on upotettu tervatut "ratapölkyt" muistona poistetuista junaraiteista. Uunirakennus liittyy usean ison oven kautta akseliin. Sisäänkäynnit valaistaan vanhoilla teollisuusvalaisimilla.

Muistomerkille ehdotetaan hyvin näkyvää paikkaa keskiakselin varrelta keskustan suunnassa.

Keskustan suuntaan selkeytetään näkymää muodostamalla tapahtuma-aukio, joka tarjoaa kohtaamispaikan uuden keskustarakenteen ja tiilitehtaan liitoskohdassa. Aukion kautta on myös yhteys aseman suuntaan tien toiselle puolelle. Aukion pinnoitteena tiililaatat, keskellä sorapintainen petankkikenttä. Aukio valaistaan rajaavilla tiilimuurivalaisimilla, joihin voidaan yhdistää myös puiset penkit. Palomuuriseinä muodostaa karhean taustan aukiolle. Seinässä olevia oviaukkoja voidaan avata ja lasittaa, jolloin sisätilat liittyvät visuaalisesti aukioon.

Keskeisesti uunirakennuksen kohdalla muodostuu akselin varteen tiilitehtaan tori, joka on alueen keskus.

Torin yhteyteen voidaan sijoittaa kesäteatteri ja ulkoesitystila. Vanha lastausramppi katetaan katoksella ja varustetaan joustavasti muokattavalla esityslavarakenteella. Esitystilan varasto sijoitetaan kuivaamoon. Pukuhuonetilat voivat sijoittua yhteen uudisrakennukseen. Esiintymisalueen laajuutta voidaan tutkia suunnittelun edetessä.

Jokelantien ja Nukarintien liittymästä johtaa puistokäytävä kohti konehallia. Olevaa puustoa harvennetaan ja avataan näkymä radan suunnasta kohti tehdasta. Käytävä valaistaan puisilla valaisinpylväillä, jotka johdattavat katseen kohti konehallin toisessa kerroksessa olevaa isoa ikkunaa.

Konehallin kahvilalle rakennetaan tiililaatoilla päällystetty terassi. Terassi avautuu hyvään ilmansuuntaan uuden kulkuväylän varrella. Vanhoja hopeapajuja säästetään antamaan varjoa.

Polkupyöräparkki on terassin yhteydessä. Ruokalan ja konehallin liittymässä on pieni aukio saattoliikennettä varten.

Muistumana vanhoista puutarhoista sijoitetaan Nukarintien kummallekin puolella omenapuutarha. Tien varren puustoa harvennetaan niin, että näkymä tehtaalle avautuu myös idästä lähestyttäessä.

Autopaikat sijoittuvat länsipuolella olevan LPA-tontin yhteyteen tehdasrakennuksen taakse ja kaakkoispuolella olevan risteysalueen läheisyyteen. Yleisötapahtumia palvelee myös rautatieaseman laaja paikoitusalue Jokelantien toisella puolella.

Nukarintien eteläpuolelle muodostuu Tehtaanpuisto vanhojen teollisuuden rakennusten pihapiiriin. Puisto liittää suntoalueen tiilitehtaan kautta Jokelan keskustaan. Tiilitehtaan, laatikkotehtaan sekä vanutehtaan savupiiput yhdistetään sädemäisellä valotaideteoksella.