Yhteistoimintasopimus allekirjoitettu Tuusulan kunnan kanssa

Jokelan Tiilitehdasperinneyhdistys ry. on allekirjoittanut 11.2.2004 Tuusulan kunnan kanssa yhteistoimintasopimuksen.
Sopimuksen allekirjoitus merkitsee toiminnan täyttä aloittamista tiilitehdasalueella.
Alueen yleissuunnitelman tekoon tullaan kiinnittämään suunnittelija. Tavoite on, että tämä projektin ensimmäinen vaihe (yleissuunitelma) on valmis 1.9.2004 mennessä.