TE-rahoitusta yleissuunnitelmaan

Jokelan tiilitehdasperinneyhdistys ry. on saanut TE-keskukselta alueellisen maaseutuohjelman kehittämisrahoista määrärahan tiilitehdasalueen kehittämishankkeeseen.
Hankkeen ensimmäinen vaihe käsittää yleissuunnitelman teon alueen saneeraamiseksi ja sinne sijoitettavista toiminnoista.
Hankkeen "työnimenä" on "Jokelan kulttuuri- ja toimintakeskus".